گارانتی صادر شده شامل شرایط و توصیه های فنی می باشد که از کارفرما خواسته میشود تا نسبت به حصول آن اطمینان حاصل نماید
۱ - طراحی و مهندسی دقیق مدار مبرد در محل نصب شده از لحاظ ظرفیت تناژ برودت، هم خوانی ظرفیت مبدل، نوع گاز مبرد
۲- آسیب های احتمالی که در تعمیرات قبلی توسط اشخاص غیر متخصص به کمپرسور وارد گردیده
۳- همخوانی ظرفیت کمپرسور با ظرفیت مدار مبرد
۴- نصب کنترل آلات حفاظتی صحیح در تابلو برق و یونیت جهت کنترل امپر کارکرد، کنترل فشار گاز مبرد، کنترل فشار روغن کمپرسور و غیره
۵- استفاده از راه انداز آگاه و خبره جهت نصب و راه اندازی صحیح و اصولی کمپرسور
در صورت رعایت موارد فوق در خصوص قطعات و خدمات انجام شده در پروسه تعمیرات، کمپرسور توسط مجموعه گروه صنعتی الکترومکانیک روستیک شامل گارانتی خواهد بود.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در زمینه نصب و راه اندازی مدار مبرد، مدیریت این مجموعه جهت توضیحات بیشتر در خدمت کارفرما میباشد.