شاطون (Connection Rod)

شاطون فابریک کمپرسور بیتزر ( BITZER ) جهت نصب در قدرت های 15 الی 50 اسب میباشد. این محصول در سایز های استاندارد (STD) و تعمیر اول (0.10) و تعمیر دوم (0.20) و تعمیر سوم (0.30) ارائه شده است .در اسلاید های نمایش داده شده در تصویر اندازه های دقیق قطعه ذکر شده است شما با اندازه گیری میل لنگ خود و میتوانید سایز مناسب با میل لنگ خود را انتخاب کرده و سفارش دهید. ( توجه داشته باشید در صورت خرید تعداد بالا از قطعه قیمت تمام شده قطعه متفاوت خواهد بود)

شاطون فابریک کمپرسور بیتزر ( BITZER ) جهت نصب در قدرت های 15 الی 50 اسب میباشد. این محصول در سایز های استاندارد (STD) و تعمیر اول (0.10) و تعمیر دوم (0.20) و تعمیر سوم (0.30) ارائه شده است .در اسلاید های نمایش داده شده در تصویر اندازه های دقیق قطعه ذکر شده است شما با اندازه گیری میل لنگ خود و میتوانید سایز مناسب با میل لنگ خود را انتخاب کرده و سفارش دهید. ( توجه داشته باشید در صورت خرید تعداد بالا از قطعه قیمت تمام شده قطعه متفاوت خواهد بود)