شاطون (Connection Rod)

شاطون کمپرسور 1.5 اسب کوپلند و دی وی ام ( DWM Copeland) در سایز استاندارد .جهت سهولت در انتخاب قطعه در اسلاید های تصویر سایز دقیق قسمت های مختلف شاطون نمایش داده شده .   ( توجه داشته باشید در صورت خرید تعداد بالا از قطعه قیمت تمام شده قطعه متفاوت خواهد بود)

شاطون کمپرسور 1.5 اسب کوپلند و دی وی ام ( DWM Copeland) در سایز استاندارد .جهت سهولت در انتخاب قطعه در اسلاید های تصویر سایز دقیق قسمت های مختلف شاطون نمایش داده شده .   ( توجه داشته باشید در صورت خرید تعداد بالا از قطعه قیمت تمام شده قطعه متفاوت خواهد بود)