توجه داششته باشید اگر کالای خریداری شده با مشخصات اعلام شده مطابقت نداشته باشد و یا در انتخاب قطعه توسط شما اشتباهی رخ داده باشد . شما میتوانید در صورت سلامت و نصب نشدن قطعه ان را تا مدت زمان 10 روز پس از سفارش عودت نمایید و مبلغ شما بازگردانده خواهد شد.